על חברותא

חברותא — שיתוף פעולה של מכון שלום הרטמן וההיברו קולג' בבוסטון — היא תכנית קדם-צבאית פלורליסטית המזמינה צעירים וצעירות בעלי השקפות עולם שונות מישראל ומצפון אמריקה לבנות קהילה משותפת בירושלים. בוגרי התכנית רוכשים מיומנויות של מנהיגות, שיח ומעורבות חברתית שישמשו אותם כבר בשלבים הבאים בחייהם: בשירות הצבאי, בלימודים גבוהים ובתפקידים בעלי השפעה בחברה הישראלית ובעולם.
התכנית מושתתת על שלושה עקרונות מנחים המקיימים ביניהם יחסי גומלין — לימוד בית מדרשי, עשייה חברתית ובניית קהילה.

חברותא פותחת שער בפני צעירים וצעירות מהמרכז ומהפריפריה במדינת ישראל, מערים שונות בצפון אמריקה, דתיים וחילונים, גברים ונשים – ומזמינה את כל אלה לבנות יחד קהילה מגובשת.

הלימוד מתבסס על טקסטים מכוננים לשתי הקבוצות שדרכו החניכים לומדים על הערכים והרקע של יתר המשתתפים. מתוך הלימוד הבית מדרשי הזה יוצאים החניכים אל מחוץ לכותלי המכון למרחב הירושלמי ותורמים בעשייה חברתית משמעותית. השילוב בין התלמוד והמעשה מעודד את המשתתפים לפתח רעיונות ולהתמודד עם האתגרים המשמעותיים המונחים לפתחו של העם היהודי. הצלע השלישית של התמונה היא להדגים חיי קהילה לומדת ויוצרת הבונה שיח זהות רענן וחיובי.

מיקומה של התכנית בירושלים הוא גורם מכריע על תוכני הלימוד ועל העשייה הקהילתית. ירושלים משמשת מעבדה לבחינת האתגרים המהותיים העומדים לפתחנו כיום, מתוך תפיסה ערכית כי שינויים ותהליכים המתרחשים בירושלים משפיעים על החברה הישראלית והעם היהודי כולו. ירושלים מאפשרת לחניכים גישה למרכזי הידע, התרבות והעשייה של עיר הבירה, ובה בעת חושפת אותם למורכבות העצומה ולגיוון הדתי, הסוציו-אקונומי והמחשבתי שקיימים בעיר הזאת.

לחצו כאן לטופס הרשמה
לחצו כאן לשאלות נפוצות על התכנית
לחצו כאן לברושר שלנו

על חברותא