לתרומות

חברותא — תכנית של מכון שלום הרטמן — היא תכנית קדם-צבאית פלורליסטית המזמינה צעירים וצעירות בעלי השקפות עולם שונות מישראל ומצפון אמריקה לבנות קהילה משותפת בירושלים. בוגרי התכנית רוכשים מיומנויות של מנהיגות, שיח ומעורבות חברתית שישמשו אותם כבר בשלבים הבאים בחייהם: בשירות הצבאי, בלימודים גבוהים ובתפקידים בעלי השפעה בחברה הישראלית ובעולם.
התכנית מושתתת על שלושה עקרונות מנחים המקיימים ביניהם יחסי גומלין — לימוד בית מדרשי, עשייה חברתית ובניית קהילה.
התרומה שלכם תעזור לקדם את הפעילות החשובה הזו.