עשייה חברתית

הלימוד בבית המדרש הוא הבסיס, המניע והזרז לעשיית חברתית אקטיבית. את התכנים והערכים שהחניכים סופגים בין כותלי בית המדרש הם מתרגמים לפעילויות במרחב הציבורי בקהילה שבה הם חיים ובקהילות משיקות להם. באופן הזה נחשפים החניכים למנגנון ייחודי שבו רעיון הופך לכוח השפעה ושינוי.

המשתתפים מקדישים לא פחות משש-עשרה שעות שבועיות לפעילות התנדבותית על בסיס מעגלי השתייכות:

• ארבע שעות מוקדשות להתנדבות פרטנית בקהילה. המשתתפים בוחרים התנדבות על פי נטיית לבם מתוך קשת רחבה של מקומות: עבודת חונכות לימודית, "אח בוגר" לילדים מטעם הרווחה, התנדבות עם ניצולי שואה, ועוד.

• ארבע שעות מיועדות להתמחות אצל דמויות ירושלמיות בעלות פרופיל ציבורי גבוה, שמהן הם לומדים ומקבלים השראה. החונכים מסייעים בקידום פרויקטים על פי סוג ההתמחות. על מקומות ההתמחות נמנים בין היתר: רחל עזריה סגנית ראש העיר, התמחות במוזאון האסלאם, ימק"א — דיאלוג בין דתי, תמיר ניר מחזיק תיק תכנון בעיריית ירושלים, מרכז צדק לנשים, ויצו, רשות הרבים — הפורום הירושלמי לארגוני התחדשות יהודית, ועוד.

• שמונה שעות נוספות מוקדשות לעבודה קבוצתית במסגרת ארגונים חברתיים בירושלים. החניכים מתפצלים לקבוצות קטנות ופעמיים בשבוע הם חוברים לארגון חברתי כדי לקדם פרויקט ייעודי לטובת תושבי ירושלים, לדוגמה: תנועת ירושלמים, חלוקת סלי מזון עם שכן טוב, מנהל קהילתי גינות העיר, מזרח שמש, עידוד סובלנות בעיר עם תג מאיר ועוד.

עשייה חברתית