על חברותא

חברותא — חברותא היא תכנית קדם-צבאית פלורליסטית של מכון שלום הרטמן המזמינה צעירים וצעירות בעלי השקפות עולם שונות מישראל ומצפון אמריקה לבנות קהילה משותפת בירושלים. חברותא פותחת שער בפני צעירים וצעירות מהמרכז ומהפריפריה במדינת ישראל, מערים שונות בצפון אמריקה, דתיים וחילונים, גברים ונשים – ומזמינה את כל אלה לבנות יחד קהילה מגובשת.

התכנית מושתתת על שלושה עקרונות מנחים המקיימים ביניהם יחסי גומלין — לימוד בית מדרשי, עשייה חברתית ובניית קהילה. בוגרי התכנית רוכשים מיומנויות של מנהיגות, שיח ומעורבות חברתית שישמשו אותם בשלבים הבאים בחייהם: בשירות הצבאי, בלימודים גבוהים ובתפקידים בעלי השפעה בחברה הישראלית ובעולם.

הלימוד מתבסס על טקסטים מכוננים דרכם החניכים לומדים על הערכים והרקע של יתר המשתתפים. מתוך הלימוד הבית מדרשי הזה יוצאים החניכים אל מחוץ לכותלי המכון למרחב הירושלמי ותורמים בעשייה חברתית וקהילתית משמעותית. השילוב בין התלמוד והמעשה מעודד את המשתתפים לפתח רעיונות ולהתמודד עם האתגרים המשמעותיים המונחים לפתחו של העם היהודי. הצלע השלישית של התמונה היא להדגים חיי קהילה לומדת ויוצרת הבונה שיח זהות חיובי המושתת על מכנים משותפים ומאפשר לקיים דיאלוג פורה.

מיקומה של התכנית בירושלים הוא אלמנט מהותי בתכנית. ירושלים משמשת מעבדה לבחינת האתגרים המהותיים העומדים בפנינו כחברה וכעם, מתוך תפיסה ערכית כי שינויים ותהליכים המתרחשים בירושלים משפיעים על החברה הישראלית והעם היהודי כולו. ירושלים מאפשרת לחניכים גישה למרכזי הידע, התרבות והעשייה של עיר הבירה, ובה בעת חושפת אותם למורכבות העצומה ולגיוון הדתי, הסוציו-אקונומי והאינטלקטואלי הקיימים בעיר.

על חברותא